Thursday, 5 October 2023

Pokémon Go สร้างรายได้กว่าหนึ่งแสนล้านบาท รวมระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

Pokémon Go สร้างรายได้กว่าหนึ่งแสนล้านบาท เนื่องจากตัวเกมได้เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2016 หมายความว่าเดือนกรกฎาคมนี้ครบรอบ 5 ปีของ Pokémon Go นั่นเอง และตลอดระยะเวลารวม 5 ปีของ เกม Pokémon Go ตัวเกมนั้นสามารถทำรายได้รวมๆประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 161,350,000,000 บาทนั่นเอง นับได้ว่าเป็น ข่าวเกม ที่ดีอีกหนึ่งเกมให้เหล่าแฟนๆได้ชื่นใจและให้ตัวเกมได้พัฒนาต่อนั่นเอง

Pokémon Go สร้างรายได้กว่าหนึ่งแสนล้านบาท

Pokémon Go สร้างรายได้กว่าหนึ่งแสนล้านบาท ประเทศไหนให้การสนันสนุนมากที่สุด

ในปี 2020 เป็นปีที่ Pokémon Go เติบโตขึ้นถึง 41% ทำรายได้มากถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก เมื่อได้เทียบกับปี 2019 และในครึ่งปีแรกของปี 2021 นั้นทำรายได้ถึง 641.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอีก 34% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2020 และเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2017

สหรัฐอเมริกา จัดว่าเป็นประเทศอันดับที่ 1 ที่ทำรายได้จากตัวเกมมากที่สุด โดยรายได้รวมทั้งหมดกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 36.6% ของรายได้รวมทั้งหมด ส่วนประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับที่สองทำรายได้ กว่า 32% เยอรมนีอันดันดับที่สาม ที่ทำรายได้รวมคิดเป็น 5.4% จากรายได้ทั้งหมด โดยระบบที่โหลดเกมมาเล่นเยอะที่สุดคือ Android ทำรายได้คิดเป็น 52.8% และ iOS ทำรายได้คิดเป็น 47.2% ของรายได้ทั้งหมด

Pokémon Go มียอดดาวน์โหลดถึง 632 ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวมา และสหรัฐยังเป็นอันดับที่หนึ่ง ที่เป็นประเทศยอดดาวน์โหลด 115.5 ล้านครั้ง ตามด้วยบราซิลและอินเดีย การดาวน์โหลดส่วนใหญ่จากทั่วโลกนั้นโหลดโดย Google Play มีการติดตั้งกว่า 487 ล้านครั้ง คิดเป็น 77% ของยอดดาวน์โหลดทั้งหมด