Thursday, 5 October 2023

Coins Transporter Monster Truck : Y8

03 Jul 2021
571

Coins Transporter Monster Truck : Y8 เกมขับรถมอนสเตอร์แต่ใน y8เกม จะแตกต่างจากเกมอื่น คุณต้องขับรถออฟโรดที่บรรทุกเหรียญจำนวนมาก หลบหลีกสิ่งกีดขวาง พยายามขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เหรียญที่บรรทุกมาเหล่านั้นหล่นหายไปและนำเหรียญไปส่งยังปลายทาง ซึ่งวิธีการเล่น กดลูกศร ซ้าย ขวา บน ล่าง เพื่อทำการบังคับการขับรถออฟโรด

Coins Transporter Monster Truck : Y8 เกมขับรถมอนสเตอร์

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!