Wednesday, 4 October 2023

Frog Rush : Y8

03 Jul 2021
477

เปลี่ยนอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำงานอยู่ในห้องทดลองลับ ๆ ในเกม Frog Rush : Y8 เมื่อวันหนึ่งคุณทำสารพิษรั่วไหลลงไปในแม่น้ำ จนทำให้กบที่อยู่ในน้ำกลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เราสามารถฆ่ามันได้ ดังนั้นเมื่อวันหยุดของคุณที่ใกล้จะมาถึงนี้ คุณต้องแก้ไปปัญหาและทำลายกบให้หมดไป ด้วยการหยดอาหารบางอย่างให้กบเหล่านั้นกิน เมื่อมันมีขนาดใหญ่ขึ้นกบก็จะระเบิดตายในที่สุด มาช่วยกันทำลายกบเหล่านี้ใน เกมY8

ทำงานอยู่ในห้องทดลองลับ ๆ ในเกม Frog Rush : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!