Wednesday, 4 October 2023

Baby Cathy Ep6: Choco Days : Y8

07 Jul 2021
512

Baby Cathy Ep6: Choco Days : Y8 เธอกลับมาอีกครั้งและในตอนนี้เธอมีความปรารถนาอยากทำช็อกโกแลตในงานเลี้ยงสำคัญให้พ่อและแม่เธอ เธอต้องการความช่วยเหลือจากคุณ คุณจะต้องช่วยเธอเริ่มตั้งแต่การทำอาหาร การปรุงรส และจัดงานปาร์ตี้ สุดท้ายเธอจะได้รับชุดที่สวยที่สุดเมื่อคุณทำภารกิจจนเสร็จสิ้น เพื่อสวมใส่รับคำชมจาก เกมY8

Baby Cathy Ep6: Choco Days : Y8 เธอกลับมาอีกครั้ง

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!