Thursday, 5 October 2023

Gold Miner : Y8

09 Jul 2021
963

เกม Gold Miner : Y8 เกมนักขุดทอง บังคับเครื่องมือขุดทองเป็นสายเคเบิ้ลที่แกว่งไปมา พยายามจับไปที่ทองอย่างรวดเร็วและเอาถุงเงินขึ้นมาเพราะมันมีค่ามากกว่าทอง ระมัดระวังอย่าจับโดนก้อนหินเพราะมันไม่มีค่า พอที่จะทำให้เราผ่านด่านต่อไปใน เกมY8

เกม Gold Miner : Y8 เกมนักขุดทอง

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!