Tuesday, 5 December 2023

Minecraft Differences : Y8

16 Jul 2021
1112

เกมค้นหาความแตกต่างของรูปภาพ Minecraft ตัวละครที่มีคนรู้จักกันอย่างมาก กับเกม Minecraft Differences : Y8 มองหาจุดที่แตกต่างทั้ง 7 จุด ใน y8เกม แต่ละรูปภาพเมื่อคุณเจอจุดที่แตกต่างแล้วจงทำเครื่องหมายวงกลมสีแดงเอาไว้ และพยายามมองหาให้อย่างรวดเร็วก่อนที่เวลาในด่านนั้นจะหมดไป และเมื่อไต่ระดับด่านที่สูงขึ้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นตาม

Minecraft Differences : Y8 มองหาจุดที่แตกต่างทั้ง 7 จุด

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!