Wednesday, 4 October 2023

Zumba Challenge : Y8

20 Jul 2021
502

Zumba Challenge : Y8 ยิงฟองอากาศขึ้นไปเพื่อจับคู่ที่มีสีเดียวกัน 3 ฟองขึ้นไป พยายามกำจัดฟองอากาศออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่เวลาในด่านนั้นจะหมดไป ซึ่ง เกมส์จับคู่y8 เกมนี้จะมีด่านสุดพิเศษที่รอคอยคุณอยู่ถึง 15 ด่าน วิธีเล่น กดเมาส์เพื่อเล็งหาฟองอากาศที่มีสีเดียวกันแล้วยิงออกไป มาช่วยกันปลดล็อคด่านเพื่อไปถึงด่านสุดท้ายที่ท้าทายความสามารถในตัวคุณ

Zumba Challenge : Y8 ยิงฟองอากาศขึ้นไปเพื่อจับคู่

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!