Thursday, 5 October 2023

Jungle slider : Y8

20 Jul 2021
506

Jungle slider : Y8 เกมไขปริศนาออนไลน์ที่เล่นได้บนคอมพิวเตอร์และมือถือ บน y8เกม ก่อนเล่นเกมนี้ผู้เล่นต้องสังเกตหน้าตาสัตว์แต่ละชนิดว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรแม้จะถูกแยกชิ้นออกไป ภารกิจของผู้เล่นคือต้องเลื่อนชิ้นส่วนที่แยกออกไปให้กลับมาเป็นรูปร่างที่สมบรูณ์ให้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้ทันตามเวลาที่กำหนดให้ในด่านนั้น

Jungle slider : Y8 เกมไขปริศนาออนไลน์

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!