Monday, 4 December 2023

Jelly Smash : Y8

23 Jul 2021
536

เกมออนไลน์ผ่อนคลายสมองที่เต็มไปด้วยความสนุกกับเกม Jelly Smash : Y8 เพียงคุณยิงเยลลี่ที่ลอยอยู่ในอากาศครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นการทุบเยลลี่ให้เกิดเป็นลูกโซ่เพื่อทำลายและกวาดล้างพวกมันให้หมดไป วางแผนอย่างรอบครอบว่าจะเริ่มทุบที่จุดใดเป็นจุดแรก อีกทั้งคุณยังสามารถเล่นเกมนี้ได้บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ บน เกมY8

เต็มไปด้วยความสนุกกับเกม Jelly Smash : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!