Thursday, 5 October 2023

Pawn Boss : Y8

27 Jul 2021
552

Pawn Boss : Y8 อีกหนึ่งเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เกมจำลองสถานการณ์เปิดร้านขายเครื่องประดับใน เกมY8 เมื่อคุณจะรับซื้อเครื่องประดับเก่าจากลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านของคุณและจะทำความสะอาดเพื่อนำมันกลับมาขายอีกครั้ง ดังนั้นในเกมนี้คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ในร้านเพื่อนค้นหาราคาของเครื่องประดับชิ้นนั้น ๆ ก่อนจะเอาออกนำออกมาวางจำหน่ายอีกครั้ง ฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนราคาเครื่องประดับให้ดีและมั่นใจว่าเครื่องประดับที่คุณรับซื้อต่อมาจะทำกำไรให้กับคุณ

Pawn Boss : Y8

 

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!