Monday, 20 March 2023

Gloobies Worlds : Y8

29 Jul 2021
356

เกมออนไลน์ที่สนุกสนานและต้องวางแผลกลยุทธ์ให้ดีและให้รอบครอบ Gloobies Worlds : Y8 อีกหนึ่งเกมที่เหมาะสำหรับใช้ฝึกสมอง และในเกมจะมีเส้นการเดินทางระหว่างดาวเคาระห์กับโลก ซึ่งคุณจะต้องจับดวงดาวทั้งหมดและดาวเคาระห์ที่เป็นกลาง และจับดาวเคาระห์เป็นศัตรูของคุณ หากคุณวางแผนกลยุทธ์ไม่ดี สัตว์ประหลาดจากดาวเคาระห์อื่น ๆ ที่เป็นศัตรูอาจจะมาเข้ายึดครองดาวเคาระห์รวมไปถึงยึดครองโลก y8เกม ของคุณไปทั้งหมด คุณจะต้องปกป้องดาวเคาระห์ของคุณจากสัตว์ประหลาดมิเช่นนั้น เกมของคุณจะจบลงทันที

วางแผลกลยุทธ์ให้ดีและให้รอบครอบ Gloobies Worlds : Y8

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!