Wednesday, 4 October 2023

Digger : Y8

30 Jul 2021
471

Digger : Y8 เกมออนไลน์สุดคลาสสิกปี 1983 ที่ทำการรีเมคขึ้นมาอีกครั้งและยังสามารถเล่นได้บน IBM PC เป้าหมายเดียวของคุณในเกมคุณต้องรวบรวมมรกตที่มีทั้งหมดด้วยการฆ่าแมลงเพื่อให้ผ่านด่าน คุณจะหนีไปจากแมลงหรือจะยิงแมลง และคุณยังสามารถทุบแมลงได้ด้วยการกระแทกถุงสมบัติเพียงสังหารแมลงเหล่านั้นให้หมดไป คุณจะไต่ระดับไปถึงด่านที่มีความยากเพิ่มขึ้นใน เกมY8

Digger : Y8 เกมออนไลน์สุดคลาสสิกปี 1983

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!