Wednesday, 4 October 2023

Connect the Super Dots : Y8

31 Jul 2021
499

เกมออนไลน์ที่เหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และช่วยพัฒนาสมองเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในเกมที่มีชื่อว่า Connect the Super Dots : Y8 สร้างภาพที่สวยงามให้กลับมาสมบรูณ์อีกครั้งด้วยการเชื่อต่อจุดตามตัวเลขที่กำหนด และผู้เล่นจะสามารถเลือกรูปภาพได้มากสุดถึง 29 รูปภาพโดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งในแต่ละรูปภาพมีความสวยงามและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ได้โปรดช่วยต่อเติมรูปภาพให้กลับมาสวยงามอีกครั้งบน y8เกม ได้หรือไม่ ?

เกมที่มีชื่อว่า Connect the Super Dots : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!