Thursday, 5 October 2023

Doodle God Blitz : Y8

03 Aug 2021
554

ผู้เล่นจะต้องทำการผสมธาตุที่กำหนดให้อยู่ภายในเกม Doodle God Blitz : Y8 เพื่อให้เกิดเป็นธาตุใหม่ขึ้นมา เมื่อผู้เล่นได้ธาตุใหม่ ผู้เล่นสามารถนำธาตุใหม่ไปผามกับธาตุอื่น ๆอีกครั้ง และ เกมวาย8 จะมีธาตุไม่ซ้ำกันทั้งหมด 115 ธาตุ แต่ละวิธีผสมธาตุเพื่อให้เกิดธาตุใหม่นั้นไม่ได้จำกัดว่าผู้เล่นจะต้องผสมกับธาตุชนิดใดบ้าง ซึ่งธาตุแต่ละชนิดจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างดี เมื่อผู้เล่นเลือกธาตุผสมกันได้แล้ว เกมจะแสดงผลลัพธ์ให้ผู้เล่นได้ทราบการเปลี่ยนแปลงของธาตุนั้น ๆ และในเกมนี้ยังมีคำใบ้สำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ทราบวิธีการเล่นแต่จะกำหนดครั้งในการใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นควรใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น !

ผสมธาตุที่กำหนดให้อยู่ภายในเกม Doodle God Blitz : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!