Friday, 8 December 2023

Piggy Match : Y8

04 Aug 2021
520

Piggy Match : Y8 เกมเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงเรียนรู้ ใช้ PIG เพื่อค้นหาคำตอบในโจทย์ที่y8เกม กำหนดมาให้มาในคำศัพท์คณิตศาสตร์ ตัวอักษร PIG แต่ละตัวจะแสดงคำใบ้ให้ทราบถึงตำแหน่งตัวเลขหลัก 3 หลัก ใช้ความรู้ที่มีและทำความเข้าใจกับโจทย์เพื่อไขปริศนาทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องและก้าวผ่านไปเรียนรู้กับโจทย์แสนสนุกข้อถัดไปอีกครั้ง
Piggy Match : Y8 เกมเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!