Friday, 8 December 2023

Watermelon Puzzle : Y8

04 Aug 2021
531

เกมไขปริศนาออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือกับเกมที่มีชื่อว่า Watermelon Puzzle : Y8 มีเพียงเป้าหมายเดียวของผู้เล่นใน เกมY8 คือทำแตงโมที่ถูกวางแยกแต่ละชิ้นส่วน เรียงกลับมาเป็นแตงโมที่เป็นลูกให้ถูกต้องเพื่อผ่านด่านและเริ่มกลับมาเล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในด่านที่ยากมากขึ้น

เกมที่มีชื่อว่า Watermelon Puzzle : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!