Monday, 4 December 2023

Fast Word : Y8

04 Aug 2021
538

เกมทดสอบทักษะด้านภาษาและช่วยพัฒนาด้านภาษาในเกม Fast Word : Y8 เป็นเกมเรียงคำศัพท์ที่สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในเว็บ เกมY8 ผู้เล่นจะได้รับคำใบ้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นผู้เล่นต้องจับตัวอักษรให้กลับมาเรียงกันเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อผ่านไปคุณก้าวมาถึงด่านที่ยากมากขึ้นความเร็วจากการจับตัวอีกษรก็เพิ่มขึ้นตามระดับความยากที่คุณเล่นขนาดตัวอักษรมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นคุณต้องเล็กและจับมันให้ดี !

ช่วยพัฒนาด้านภาษาในเกม Fast Word : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!