Thursday, 5 October 2023

Emoji Game : Y8

05 Aug 2021
564

ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Emoji Game : Y8 เป็นเกมส์จับคู่y8 ผู้เล่นจะต้องเชื่อมโยงคู่อีโมจิที่น่ารักและแตกต่างกันเหล่านี้ให้กลับมารู้สึกว่าเป็นอารมณ์เดียวกันด้วยการแตะหรือลากเมาส์ไปยังอีโมตัวนั้น เชื่อมต่อตัวอีโมจิแต่ละตัวให้ถูกต้องเพื่อไปเริ่มต้นเล่นเกมนี้อีกครั้งในด่านที่เพิ่มความยากมากขึ้นและผู้เล่นยังสามารถไปถึงด่านที่ผู้เล่นต้องการหรือด่านที่สูงสุด

ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Emoji Game : Y8

 เล่นเกมนี้คลิกเลย!!