Thursday, 11 August 2022

Cannon Minimal : Y8

27 Jun 2022
39

Cannon Minimal : Y8 หน้าที่ของคุณภายในเกมนี้คือการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่ไปในทิศทางที่ถูกต้องและยิงบอลเข้าห่วงเพื่อรับคะแนนและผ่านด่าน y8เกมยิง อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งค่าการยิงของปืนใหญ่ได้ตามอิสระเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่พบเจอ เลือกมุมที่ดีที่สุดและเล็งปืนใหญ่ไปยังเป้าหมายเพื่อทำการยิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด

Cannon Minimal : Y8 หน้าที่ของคุณภายในเกมนี้คือการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

สล็อต เว็บตรง KNG365

 

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!