Thursday, 11 August 2022

Happy Animals Jigsaw : Y8

16 Jul 2022
31

Happy Animals Jigsaw : Y8 เกมไขปริศนาจิ๊กซอว์ที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสกับความน่ารักของสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการไขปริศนาทั้งแต่ 4 ชิ้นถึง 24 ชิ้นในแต่ละรูปภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งหน้าที่ของผู้เล่นเพียงนำชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกแยกกระจัดกระจายไปวางในตำแหน่งที่ถูกต้องบน เกมวาย8 เพื่อสร้างรูปภาพที่สวยงามและสมบูรณ์

Happy Animals Jigsaw : Y8 เกมไขปริศนาจิ๊กซอว์ที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสกับความน่ารักของสัตว์

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!