Wednesday, 4 October 2023

Punch Kid KnockOut : Y8

10 Aug 2021
493

Punch Kid KnockOut : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมส์ออนไลน์ที่จะปลุกอะดรีนาลีนในร่างกายให้ตื่นอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นเริ่มต้นออกเดินทางผู้เล่นจะต้องกะระยะเวลาอย่างแม่นนำในการปล่อยหมัดออกไปต่อยต้นไม้เพื่อสร้างทางวิ่งให้ไปไกลที่สุดและยิ่งผู้เล่นสามารถวิ่งได้ไกลมากเท่าไหร่ผู้เล่นก็จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้เล่นจะต้องได้แชมป์การออกเดินทางผจญภัยครั้งนี้และล้มต้นไม้ได้มากที่สุดใน เกมY8

Punch Kid KnockOut : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมส์ออนไลน์

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!