Thursday, 5 October 2023

My Room Hidden Objects : Y8

10 Aug 2021
657

My Room Hidden Objects : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมการค้นหาวัตถุหรือสิ่งของที่ซ่อนอยู่ภายในห้องนี้ คุณต้องค้นหารายการทั้งหมดที่แสดงบนขวามือให้ครบทั้งหมดเพื่อผ่านด่านก่อนเวลาจะหมดลง หากคุณหาของไม่ครบตามกำหนด เมื่อเวลาหมดลงคุณจะต้องกลับมาเริ่มเล่นเกมนี้อีกครั้ง พยายามมองหาวัตถุที่ซ่อนยู่ในห้องและคลิกไปที่สิ่งของนั้นอย่างรวดเพื่อที่จะได้รับโบนัสใน y8เกม

My Room Hidden Objects : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมการค้นหาวัตถุ

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!