Thursday, 5 October 2023

Pirate Defense : Y8

11 Aug 2021
456

Pirate Defense : Y8 เป็นเกมวางแผนป้องกันหอคอย คุณต้องวางแนวป้องกันคอหอยจากพวกโจรสลัดที่จะเข้ามาโจมตีคอหอยเมืองของคุณ และใน y8ต่อสู้ เกมนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาคอีกทั้งยังมีด่านที่รอถ้าท้าทายความสามารถในการวางแผนในตัวของคุณถึง 15 ด่าน เมื่อคุณกำจัดพวกโจรสลัดสำเร็จแล้ว อย่าลืมอัพเกรดอาวุธและเพิ่มการป้องกันคอหอยให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีโจรสลัดในด่านต่อไป

Pirate Defense : Y8 เป็นเกมวางแผนป้องกันหอคอย

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!