Thursday, 23 March 2023

Push It! : Y8

11 Aug 2021
391

Push It! : Y8 เกมปริศนาที่จะทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการควบคุมด้วยนิ้วเดียว คุณจะต้องเชื่อต่อจุดตามจำนวนตัวเลขให้สมบรูณ์และจะต้องวางแผนอย่างรอบครอบว่าจะเริ่มลากที่จุดใดเป็นจุดแรก ยิ่งเล่นถึงด่านที่สูงขึ้นระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นตามความสามารถของคุณ คุณสามารถเล่นเกมแสนสนุกนี้ไปถึงด่านที่สูงที่สุดใน เกมวาย8

Push It! : Y8 เกมปริศนาที่จะทดสอบการแก้ปัญหา

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!