Monday, 4 December 2023

Fantasy Pic Tetriz : Y8

11 Aug 2021
521

Fantasy Pic Tetriz : Y8 เกมออนไลน์เตตริชรูปภาพปริศนาที่จะช่วยเพิ่มทักษะการสังเกตและการวางแผนให้กับผู้เล่น ใน เกมY8 นี้ผู้เล่นจะต้องเคลื่อนชิ้นส่วนรูปภาพไปวางยังตำแหน่งที่แน่นอนเพื่อสร้างรูปภาพที่สมบรูณ์แบบอีกครั้ง กดเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ววางชิ้นส่วน แต่ถ้าหากผู้เล่นวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่งผู้เล่นจะต้องเริ่มวางชิ้นส่วนนี้อีกครั้ง พยายามเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้ทันในเวลาที่กำหนดมาให้เพื่อผ่านไปยังระดับที่สูงกว่าและเพิ่มความยากมากขึ้น

Fantasy Pic Tetriz : Y8 เกมออนไลน์เตตริชรูปภาพปริศนา

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!