Thursday, 5 October 2023

Drunken Tug War : Y8

13 Aug 2021
473

Drunken Tug War : Y8 เกมออนไลน์สำหรับผู้เล่น 1 หรือ 2 คน เพียงผู้เล่นควบคุมตัวละครขี้เมาของผู้เล่นทำการดึงตัวละครฝ่ายตรงข้ามให้ข้ามมาให้พื้นที่ของผู้เล่น พื้นที่กัมมันตภาพรังสีสีเขียวที่อยู่ตรงกลางจะกำจัดผู้เล่นเมื่อมีผู้เล่นถูกดึงไปอยู่ตรงกลางเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัด ผู้เล่นจะกลายเป็นฝ่ายชนะทันที เกมY8

Drunken Tug War : Y8 เกมออนไลน์

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!