Thursday, 5 October 2023

Tiles of the Unexpected : Y8

16 Aug 2021
560

Tiles of the Unexpected : Y8 คลิกไทล์ที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ติดกันเพื่อทำการจับคู่พวกมันให้หายไปจากหย้ากระดาน เกมส์จับคู่y8 เมื่อชั้นที่หนึ่งหายไปชั้นที่สองก็จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้เล่นทำการคู่อีกครั้ง พยายามมองหาคู่พวกมันให้เจออย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปสู่ด่านใหม่ยากมากขึ้นและพิเศษมากกว่า

Tiles of the Unexpected : Y8 คลิกไทล์ที่มีลักษณะเดียวกัน

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!