Sunday, 25 September 2022

Ferris Wheel : Y8

26 Aug 2022
23

Ferris Wheel : Y8 ยิงฟองอากาศขึ้นไปยังเครื่องหมุนเพื่อจับกลุ่มฟองอากาศสีเดียวกัน 3 ฟองขึ้นไปและระเบิดออกไปจากหน้าจอเพื่อรับคะแนนจากความสำเร็จ y8เกมยิง และเมื่อฟองอากาศถูกทายออกไปจำนวนฟองอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เล่นจะต้องเล็งและยิงฟองอากาศตรงตามสีและระเบิดออกไปจนกว่าฟองอากาศจะหมดเพื่อจบเกมและรับโบนัสพิเศษ

Ferris Wheel : Y8 ยิงฟองอากาศขึ้นไปยังเครื่องหมุนเพื่อจับกลุ่มฟองอากาศสีเดียวกัน 3 ฟองขึ้นไป

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!