Sunday, 25 September 2022

Bubble Fitter : Y8

29 Aug 2022
27

Bubble Fitter : Y8 จำกัดฟองสบู่หลากสีออกไปจากระดานทั้งหมดเพื่อผ่านด่านและปลดล็อคความสำเร็จในแต่ละฉาก y8เกมยิง ในการทำลายฟองสบู่หลากสีผู้เล่นต้องเลือกฟองสบู่จากแผงวางและยิงฟองสบู่สีเดียวกันขึ้นไปเพื่อจับกลุ่ม 3 ฟองหรือมากกว่า 3 ฟองไม่ว่าจะเป็นในแถวนอนแนวหรือแถวนอนตั้งเพราะทันทีที่ฟองสบู่จับกลุ่มครบ 3 ฟองพวกมันจะถูกทำลายออกไปทันทีและยิ่งเชื่อมต่อได้มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะผ่านด่านและได้รับคะแนนสูงขึ้น

Bubble Fitter : Y8 จำกัดฟองสบู่หลากสีออกไปจากระดานทั้งหมดเพื่อผ่านด่านและปลดล็อคความสำเร็จในแต่ละฉาก y8เกมยิง

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!