Friday, 8 December 2023

4 in a Row : Y8

24 Aug 2021
561

4 in a Row : Y8 ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อแผ่นดิสก์สีเดียวกันสี่แผ่นติดกันในแนวตั้งหรือแนวนอน หรือแนวทแยงใน เกมวาย8 สุดคลาสสิก คุณสามารถเลือกระดับที่ต้องการได้สามระดับเพื่อฝึกฝนทักษะและวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบ เพื่อไต่ระดับไปยังด่านที่ซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น !

4 in a Row : Y8 ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อแผ่นดิสก์สีเดียวกันสี่แผ่นติดกัน

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!