Wednesday, 29 March 2023

Tiny Sketch : Y8

25 Aug 2021
404

Tiny Sketch : Y8 เป็นวิดีโอเกมที่สร้างสำหรับเด็กที่ชอบวาดรูปและระบายสี เด็ก ๆ จะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้แล่นอีกครั้ง ใน y8เกม ที่จะช่วยในการแสดงออกทางการสื่อสารทางอารมณ์ และพวกเขายังต้องการมันเพื่อใช้สื่อสารและแสดงความก้าวหน้าทางสติปัญญา หรืออาจจะใช้สำหรับสื่อสารกับเด็กที่ไม่สามารถรับรู้ทางวาจาหรือเสียงแต่รับรู้ได้ทางการสื่อสารการวาดรูปแทนการแสดงอารมณ์

Tiny Sketch : Y8 เป็นวิดีโอเกมที่สร้างสำหรับเด็กที่ชอบวาดรูปและระบายสี

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!