Thursday, 8 June 2023

Rescue Six : Y8

31 Aug 2021
498

Rescue Six : Y8 เมื่อผู้ก่อการร้ายจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน และถึงเวลาที่จะต้องเข้าช่วยเหลือตัวประกันจากบ้านของผู้ก่อการร้าย ภารกิจของคุณคือการเคลียร์บ้านผู้ก่อการร้ายและรวมไปถึงบริเวณที่ใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อคุณและตัวประกัน ดังนั้นใน เกมยิงปืนy8 เตรียมอาวุธและใช้กระสุนที่คุณมีทั้งหมดเพื่อจบภารกิจที่สำคัญเพื่อปลดช่วยให้ประชาชนได้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้ง

Rescue Six : Y8 เมื่อผู้ก่อการร้ายจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน

สล็อต เว็บตรง KNG365

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!