Thursday, 5 October 2023

Hot Dog Bush : Y8

28 Jun 2021
652

Hot Dog Bush : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมส์ที่กำลังเป็นที่นิยมบน เกมส์ทำอาหารy8 ซึ่งในเกมส์จะเกี่ยวกับท่านประธานาธิบดีทีถูกไล่ออกจากและได้กลับมาขายฮอทดอกอีกครั้ง เมื่อคุณได้เริ่มทำฮอทดอก คุณจะต้องลืมทุกความรู้และสนใจความรู้ของลูกค้าและความฝันที่อยากจะกินฮอทดอกแสนอร่อยของคุณ มาช่วยกันทำให้ร้าน  Hot Dog Bush : Y8 กลับไปรุ่งเรื่องอีกครั้ง

Hot Dog Bush : Y8 เป็นอีกหนึ่งเกมส์ที่กำลังเป็นที่นิยม

เล่นเกมนี้คลิกเลย!