Thursday, 8 June 2023

Parking Mania : Y8

18 Apr 2023
283

Parking Mania : Y8 เป็นเกมที่น่าสนใจ ในการแก้ปัญหาการจอดรถให้ถึงขีดสุดของความสามารถในเกมนี้ คุณต้องพยายามนำรถของคุณออกจากที่จอดรถที่มีผู้คนพลุกพล่าน และคุณต้องเดินทางผ่านหลายระดับที่จะเพิ่มความยากในการจอดรถของคุณในระดับต่อไป

ในการเล่นเกมนี้ คุณต้องหลบหลีกรถคันอื่นที่จอดอยู่อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและเดินทางไปยังทางออก ในการเอารถของคุณออกจากที่จอดรถ คุณต้องมีความรอบคอบและรอบคอบในการควบคุมรถของคุณในทุกมุมมอง และหลีกเลี่ยงการชนหรือกระทบกับสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้คุณไม่สามารถออกจากที่จอดรถได้

สล็อต เว็บตรง KNG365

เกมนี้มีความตื่นเต้นและสนุกสนาน ซึ่งจะท้าทายทักษะการแก้ไขปัญหาของคุณในการจอดรถ ถ้าคุณชอบเล่นเกมที่ท้าทายความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหา คุณควรลองเล่น รถยนตร์ Y8

Parking Mania : Y8

 เล่นเกมนี้คลิกเลย!!