Monday, 4 December 2023

Flappy Placid Plastic Duck: Y8

20 Oct 2023
58

Flappy Placid Plastic Duck: Y8 เป็นเกมนกที่สนุกและเป็นที่รู้จัก ในเกมนี้คุณจะควบคุมนกฟลิปปี้ด้วยการกดปุ่ม Space ในการบินขึ้น และคุณต้องผ่านท่อที่ปรากฏอยู่ในเส้นทางเพื่อทำคะแนนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน เกมวาย 8 มีความสนุกและความท้าทายในการเล่นเกมนี้ แล้วลุ้นให้นกฟลิปปี้ของคุณบินไปได้ไกลและทำคะแนนที่สูงใน Flappy Placid Plastic Duck นี้ สนุกกับเกมนี้และเพลิดเพลินกับความสนุกที่ Y8 

Flappy Placid Plastic Duck: Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!