Monday, 4 December 2023

FNAF: Night at the Dentist: Y8

25 Oct 2023
77

FNAF: Night at the Dentist: Y8 เป็นเกมที่น่าสนุกและน่าท้าทายที่ให้คุณรับบทเป็นหมอฟันที่ต้องดูแลฟรีดดี้ หมีตุ๊กตาจากเกม Five Nights at Freddy’s (FNAF) ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมฟันของเขาใน y8 เกม หมอฟันเตรียมตัวให้พร้อมและทำหน้าที่ซ่อมแซมฟันของดีดดี้ให้เหมือนเดิม คุณจะต้องใช้เครื่องมือทางทันตกรรมและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยในการซ่อมแซม รวมถึงการทำความสะอาดฟัน รักษาแผลที่เกิดขึ้น และดูแลความสุขของหมีตุ๊กตาของคุณ สนุกกับความท้าทายในการแก้ปัญหาทันตกรรมใน FNAF: Night at the Dentist ที่ Y8 เท่านััน

FNAF: Night at the Dentist: Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!