Monday, 4 December 2023

Stickman Ninja Way of the Shinobi: Y8

26 Oct 2023
65

Stickman Ninja Way of the Shinobi: Y8 เป็นเกมแอคชั่นที่ท้าทายคุณให้รับบทเป็นนินจาแดงที่ต้องสืบสวนและต่อสู้ในโลกของนินจา คุณจะใช้ดาบและทักษะพิเศษของคุณเพื่อระบายสนามและเอาชนะศัตรู ทาง y8 ต่อสู้ ให้คุณมีโอกาสสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ และเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเป็นนินจาที่แข็งแกร่งและชาววางของคุณต้องการ ด้วยการโจมตีต่าง ๆ และการหลบหลีกอย่างมีเหตุผล คุณจะต้องนำทางผ่านศัตรูและเอาตัวรอด สนุกกับการเล่นเกมที่ Y8 และฟันศัตรูและเป็นนินจาที่ทรงพลัง

Stickman Ninja Way of the Shinobi: Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!