Monday, 4 December 2023

Ballzy: Y8

31 Oct 2023
106

Ballzy: Y8 เป็นเกมผจญภัยลูกบอลที่ท้าทายและสนุก ในเกมนี้คุณจะควบคุมลูกบอลและต้องกลิ้งผ่านสิ่งกีดขวางและแพลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้เส้นสีเป็นเส้นทางใน เกมวาย 8  ความสามารถในการควบคุมความแรงและทิศทางในการกลิ้งลูกบอลเป็นสิ่งสำคัญในเกมนี้ คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคและปริศนาในแต่ละด่าน สนุกกับการเล่นเกมนี้ที่ Y8 และท้าทายตัวเองในการควบคุมลูกบอลให้ผ่านด่านต่างๆ ไปได้

Ballzy: Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!