Wednesday, 4 October 2023

MineClone 3 : Y8

30 Jun 2021
622

MineClone 3 : Y8 เป็นภาคที่สามของ Minecraft clone ซึ่งเกมบล็อกเอาชีวิตรอดภาคนี้ผู้เล่นจะสามารถเลือกโหมดเกม ขนาดของแผนที่ และระยะเวลาของวันได้ รวมไปถึงประเภทของโลกที่คุณต้องการเล่น หนึ่งภารกิจสำคัญใน y8เกม ของผู้เล่นคือเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยศัตรูที่น่ากลัวที่มาพร้อมกับความอันตรายในค่ำคืนนี้ ไม่อย่างนั้นคุณจะต้องเผชิญกับฝันร้ายของคุณ

Mine Clone 3 : Y8 เป็นภาคที่สามของ Minecraft clone

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!