Wednesday, 4 October 2023

Athletics Hero : Y8

30 Jun 2021
533

เกมแข่งขันกีฬากรีฑา 100 เมตร บน เกมวาย8  กติกาในการเล่นเกมปฏิบัติตามกฎของสนามจริง วิธีการเล่นเกม Athletics Hero : Y8 คลิกเมาส์และกดลูกศรทาง ซ้าย และขวา ตามที่เกมกำหนดเพื่อบังคับตัวละคร พยามวิ่งให้เร็วและทำคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเราได้รับคะแนนที่สูงจะสามารถนำมาอัพเกรดตัวละครของเราให้วิ่งเร็วและเพิ่มพลังให้ตัวละครได้อีกด้วย

วิธีการเล่นเกม Athletics Hero : Y8

เล่นเกมนี้คลิกเลย!!